Konštruktéri a statici firmy IMC sú kompetentní, flexibilný a motivovaný k podávaniu zverených úloh podľa plánu a v reprezentatívnej kvalite.

Wolfgang H., design manažér - zaobchádzanie

História

Sme  projekčnou kanceláriou s viac ako storočnou históriou.

V roku 1890 je založená firma „Karl-Schiege-Eisenbau“ v Lipsku v mieste terajšieho sídla firmy . Súčasťou firmy bolo aj technické oddelenie.

 

1912 

transformácia firmy na akciovú spoločnosť

 

1922

predaj firmy spoločnosti „Wolf Nettler & Jakobiwerke“

 

1938

predaj firmy spoločnosti „Mannesmann Röhrenwerke“

 

1946

zabavenie, konfiškácia a znárodnenie

 

1958

Technická kancelária „VEB Brücken- und Stahlbau“, od roku 1965 premenovaná na VEB Industriemontagen Leipzig

 

1992

Privatizácia podniku na „Industriemontagen Leipzig GmbH“

 

1994
vyčlenenie projekčného oddelenia ako „IMC Planungsgesellschaft mbH“  so zaradením pod Planungseinheit der IAB Anlagenbau GmbH Leipzig

 

Najnovšie informácie11.06.2020Ukážka projektu: Nový areál Beiersdorf

Tento stavebný projekt je rozšírenie / nová výstavba sídla skupiny Beiersdorf v Hamburgu.Prostredníctvom nášho nového zákazníka imc dostala...[more]