Plánovanie a spolupráca s IMC bola základom realizácie stavebných konštrukcií v krátkom čase a kvalitatívne na vysokej úrovni k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

Alexander V., Vedúci konštrukčnej skupiny

Prevzatie zodpovednosti

Ako zamestnávateľ, vieme, aké dôležité je dobré sociálne prostredie - sme presvedčení, že vybudovanie silnej rodiny, silnej spoločnosti začína zvnútra. Začína s prístupom k tým, ktorí potrebujú pomoc. Nie sme len spoločnosťou, tvoríme spoločnosť.


Ponúkame ťažko postihnutým osobám možnosť rovnocenného profesijneho rozvoja.


Umožňujeme  rodičom flexibilnú pracovnú dobu a prácu z domácej kancelárie.


Väčšina mladých rodičov pracujúcich u nás ma 2 deti. 


Zamestnanci IMC v Lipsku využívajú jednu z mobilitných a zdravotníckych služieb spoločnosti: leasing elektronických bicyklov. 


Zamestnanci našich zahraničných dcérskych spoločností získavajú nadpriemerné platy. Platy  zamestnancov našich dcérskych spoločností na Ukrajine a v Bielorusku su tiež indexované podľa miery inflácie.


Staráme sa o dobré pracovné prostredie a podporujeme teamovú spoluprácu namiesto konkurenčného prostredia. 

 

Najnovšie informácie11.06.2020Ukážka projektu: Nový areál Beiersdorf

Tento stavebný projekt je rozšírenie / nová výstavba sídla skupiny Beiersdorf v Hamburgu.Prostredníctvom nášho nového zákazníka imc dostala...[more]