12.08.2019

Spustil sa nový projekt: Elektráreň VW Wolfsburg


Koncom júla sa začal nový projekt IMC pre plánovanie oceľových konštrukcií pre etapu v elektrárni VW Wolfsburg.

Pre približne 190 t oceľovej konštrukcie sa vytvárajú prehľady oceľových konštrukcií na schválenie, dielenské výkresy oceľových konštrukcií, prehľady zostáv, súčasti a zoznamy skrutiek, ako aj NC údaje.


 

Najnovšie informácie11.06.2020Ukážka projektu: Nový areál Beiersdorf

Tento stavebný projekt je rozšírenie / nová výstavba sídla skupiny Beiersdorf v Hamburgu.Prostredníctvom nášho nového zákazníka imc dostala...[more]